'İş Cinayetlerini Araştırma Komisyonu' talebi

CHP Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, iş cinayetlerinin önlenmesi ve gerekli yaptırımların uygulanması konusunda Meclis bünyesinde araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

Yılmaz, Türkiye’nin iş cinayetlerinde Avrupa'da birinci, dünyada ise üçüncü sırada olduğunu belirterek, “Hükümetin emeğin daha uzun sürelerde, daha ucuza çalıştırılmasını içeren bir politika izlemesi iş cinayetlerine temel neden olan koşulları yaratmaktadır. 15 yıldır işçi sağlığı ve iş güvenliğiyle ilgili politika üretilmemesinin emekçinin canına mal olduğu açıkça görülmektedir” dedi.

CHP’li Yılmaz araştırma önergesinin gerekçesinde, “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin iş cinayetleri raporuna göre, 2016 yılında 1970 işçi çalışırken yaşamını yitirmiş ve 2016 yılı Türkiye tarihinde en çok işçi ölümünün gerçekleştiği yıl olmuştur. Yaşamını yitirenlerin 1682’si işçi ve memur, 288’i ise çiftçi ve esnaftır. Bu rakamlarla Türkiye, iş cinayetlerinde Avrupa'da birinci, dünyada ise üçüncü sıradadır” dedi.