(13) 4 ayda 123 işçi inşaatta can verdi

Bir 28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü daha geride kalırken, Türkiye’de çalışma hayatının kara tablosu, ‘iş kazaları’ gerçeği bu yıl da değişmedi. Sosyal Güvenlik Kurumu istatistiklerine göre, Türkiye’de her yıl yaklaşık 77 bin iş kazası gerçekleşirken, bunların yaklaşık yüzde 10’u ‘yapı işkolunda’ yaşanıyor. İş kazası sayısı ve kaza sonucu meydana gelen ölüm sayısı bakımından da inşaat, tüm sektörler arasında ilk sırada yer alıyor. Bu ‘tehlikeli’ işkolunda meydana gelen kazaların yaklaşık yüzde 5’i ölümle sonuçlanırken, iş kazası sonucu meydana gelen toplam ölümlerin yaklaşık yüzde 30’u da yapı işkolunda meydana geliyor. 

‘Yüksekten düşme’
Türkiye’de ‘tehlikeli’ iş kolları arasında yer alan inşaat sektörü ekonomide 7.6’lık büyük bir paya sahipken, inşaatlardaki iş güvenliği tedbirlerinin eksikliği ise can yakıyor. İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) verilerine göre 2016’da en az 1970 işçi hayatını kaybederken bunlardan 442’si inşaatlarda çalışıyordu. Yarısına yakını ‘yüksekten düşme’ şeklinde gerçekleşen kazalarda, 2017 yılının ilk 4 ayında ise en az 123 inşaat işçisi çalışırken yaşamını kaybetti. 
 
‘Bir baretle olmaz’
İşçilere mezar olan inşaatlarda özellikle yüksekten düşme şeklinde gerçekleşen kazaların önlenebilmesi için Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği kapsamında yer alan Yüksekte Çalışma Talimatnamesi düzenlenmiş. Ancak şantiyelerin çok büyük bir bölümünde bu talimatnameye uyulmuyor. İnşaat İşçileri Sendikası Başkanı Mustafa Akyol, yüksekliği tabandan itibaren 2 metreden daha fazla olan ve düşme veya kayma tehlikesi bulunan yerlerde çalışanlara, kiremit döşeyicilerine, oluk ve dış cephe işleri yapanlara ‘emniyet kemerleri’ verilmesi gerektiğini belirtiyor. Akyol, alınacak önlemlerle kazaların oluşmasına sebebiyet veren etkenlerin önlenebileceğini vurgulayarak, “Emniyet kemeri, koruyucu ağ, korkuluklar, iskele standartları gibi önlemleri düzenleyen kurallar mevcut. Yaptığımız araştırmalardan biliyoruz ki, pek çok şantiyede bu kurallara tamamıyla uyulmuyor” diyor. Akyol, “İşveren işçiye sağladığı bir baretle iş güvenliğini halletmiş olduğunu düşünüyor. Kurallar var ama denetimsizlik de var” ifadelerini kullanıyor. 

55 uluslararası sözleşme
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı verilerine göre, yapı iş kolunda yaşanan kazaların en büyük nedeni yüzde 44 ile yüksekten düşme. İnşaatlarda yaşanan iş kazalarında makinelere bağlı kazalar yüzde 14 ile ikinci sırada yer alırken, malzeme düşmesi yüzde 11, elektrik kaynaklı kazalar ise yüzde 8 olarak gerçekleşiyor.
 
Türkiye son dönemde işçi sağlığı ve iş güvenliğinde Uluslararası Çalışma Örgütü’nce (ILO) belirlenen uluslararası çalışma standartlarına dair 59 sözleşmeden 55’ini yürürlüğe geçirdi.