Petrol-İş: İşçi sağlığını ve güvenliğini korumanın en sağlam yolu örgütlenmeden geçmektedir

Uluslararası Çalışma Örgütü İLO, 2001 yılında aldığı bir kararla, her yılın 28 Nisan gününü “Dünya İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Günü” olarak ilan etmiştir. Her yıl bu tarihte, işçilerin çalışma koşullarına, iş cinayetlerine ve işyerlerinin denetim mekanizmalarına dikkat çekmek amacıyla dünya çapında etkinlikler düzenlenmektedir.

İLO'nun verilerine göre dünyada her yıl 2 milyon 300 bin işçi çalışırken hayatını kaybetmektedir. Bu da, her 15 saniyede bir 1 işçi arkadaşımızın iş cinayeti sonucu yaşamını yitirdiği anlamına gelmektedir. Aynı verileri esas aldığımızda da, her gün için yaklaşık 6 bin 3 yüz işçi ailesinin, annesiz veya babasız kaldığı anlamına gelmektedir.

Dünya İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Günü'nün ülkemiz işçi sınıfı için çok daha önemli olduğunu belirtmek gerekir. Çünkü, sendikamızın da katkı sunduğu İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’ne göre 2012 yılında 876, 2013 yılında 1.235’ten fazla işçi çalışırken yaşamını yitirmiştir. 2014 yılında önlenebilir sebeplere rağmen -en az- 1.886, 2015 1.730 işçi yaşamını kaybetmiştir. 2016 yılında en az 1.970, 2017 yılının ilk üç ayında en az 441 işçi, iş cinayeti sonucu hayatını kaybetmiştir.

Gerek İLO'nun, gerekse de İSİG Meclisi’nin kayıtlarının “en az” olduğuna dikkat çekilmelidir. Çünkü, pek çok kazanın veya olayın kayıtlara farklı biçimde geçtiği, hatta bazen hiç kayda bile alınmadığı ülkemiz çalışma hayatının gerçekleri arasındadır.

İşçi sağlığını ve güvenliğini korumanın en sağlam yolu örgütlenmeden geçmektedir. Yapılan tüm araştırmalar, iş cinayetlerinin ve iş kazalarının daha çok kayıtsız, sigortasız ve sendikasız işyerlerinde yoğunlaştığını, sendikalı işyerlerinde ise böylesi üzücü durumların istisnai olduğunu göstermektedir. Bu yüzden, örgütlenmenin, sendikalaşmanın ve yasal haklarımızı bir örgüt aracılığıyla korumanın önemini bu vesile ile bir kez daha hatırlatmak isteriz.

Saygılarımızla,

Petrol-İş
Merkez Yönetim Kurulu