Yol-İş, Ağaç-İş, Orman-İş ve Tarım Orman-İş: 28 Nisan iş kazalarında yitirilenleri anma günü kabul edilsin

Türk-İş’e ve uluslararası alanda İnşaat ve Ağaç İşçileri Enternasyoneli’ne (BWI) bağlı Yol-İş, Ağaç-İş, Orman-İş, Tarım Orman-İş Sendikaları, 28 Nisan Dünya İş Güvenliği ve Sağlığı Günü bildirisini imzaladı. 28 Nisan’ın Türkiye’de de anma ve yas günü ilan edilmesini isteyen sendikalar, iş cinayetleri ve meslek hastalıklarına karşı taleplerini sıraladı.

BWI üyesi Yol-İş, Ağaç-İş, Orman-İş, Tarım Orman-İş Sendikaları, 28 Nisan Dünya İş Güvenliği ve Sağlığı Günü’nde düzenledikleri etkinlikte ortak bildiri imzaladı. Yol-İş Sendikası Genel Merkezi’nde yapılan etkinlikte konuşan Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar, “Ülkemizde her gün ortalama 4 ila 6 işçi iş kazalarından  dolayı hayatını kaybetmektedir. Merdiven altında çalışn çocuk işçileri, gençleri, kadın işçileri, istatistiklere yansımayan meslek hastalıkları nedeniyle gerçekleşen ölümleri de dahil ettiğimizde, bu sayının çok daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

YÜZDE 98’İ ÖNLEBİLİR

Kanuni düzenlemelere rağmen iş kazaları ve işçi cinayetlerinin önlenemediğini belirten Ağar, oysa Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) “Güvenlik Kültürü Raporu”nda da görüldüğü gibi meslek hastalıklarının tümünü, iş kazalarının da yüzde 98’ini önlemenin mümkün olduğunu söyledi. BWI üyesi sendikalar olarak bunu kabul etmelerinin mümkün olmadığını ifade eden Ağar, bunun Türkiye için mutlaka değişmesi gereken bir tablo olduğunu vurguladı. Bu taleplerin gündemde tutulması için  Dünya İş Güvenliği ve Sağlığı Günü’nün Türkiye tarafından iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle hayatını kaybeden emekçiler için anma ve yas günü kabul edilmesini isteyen Ağar, işçi güvenliği ve sağlığına ilişkin hazırladıkları bildiriyi 4 sendika olarak imzalayacaklarını dile getirdi.

‘ÖNCE İNSAN VE İŞÇİ GÜVENLİĞİ’

Yol-İş Genel Başkanı Ramazan Ağar, Ağaç-İş Genel Başkanı Mürsel Taşçı, Orman-İş Genel Başkanı Baki Yüksel, Tarım Orman-İş Genel Başkanı Şükrü Durmuş tarafından imzalanan ortak bildiride iş cinayetleri ve meslek hastalıklarının kader olmadığı ifade edildi. Bu konuda önce zihniyetin değiştirilerek “önce insan ve işçi güvenliği” anlayışının benimsenmesi gerektiği belirtilen bildiridide yer verilen başlıca talepler şöyle;
 
· Meslek hastalıkları hastanesi veya kliniklerin sayısı arttırılmalı, meslek hastalıklarının tespitine yönelik çalışmalar yapılmalıdır.
· İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alınması gereken tedbirler ek bir maliyet değil, tersine kazaları azaltan, ölümleri önleyen, verimliliği arttıran, ürünlerin rekabet şansını arttıran uygulamalar olarak kabul edilmelidir.
· Sendikal örgütlenmenin ve özgürlüklerin önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır.
· Taşeron işçilik uygulamasına son verilmelidir.
· 30’u aşkın ülkede olduğu Türkiye’de 28 Nisan resmi olarak iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle hayatını kaybeden emekçiler için anma ve yas günü olarak kabul ve ilan edilmeli.