Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay: Referandum sonucu 2023 hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkıda bulunacak

Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan ile dostlukları bilinen Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, referanduma ilişkin yaptığı açıklamada, referandum sonucunun 2023 hedeflerinin gerçekleştirilmesine önemli katkıda bulunacağını söyledi.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılan referandumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. Hükümetin 2023 hedeflerine atıfta bulunan Atalay, “Milletimizin iradesiyle gerçekleştirilen 2017 Anayasa Değişikliği, geleceğimizin şekillenmesinde yol gösterici olacak, 2023 hedeflerinin gerçekleştirilmesine önemli katkıda bulunacaktır” dedi.

SERT VE KIRICI ÜSLUP BIRAKILMALI

Referandumda tercihlerini “evet” ya da “hayır” diye belirleyen tüm vatandaşların aynı değerde olduğunu ifade eden Atalay, bu ülkede barış içinde, kardeşçe birlikte yaşamaya devam edileceğini dile getirdi. Yürütülen kampanyalarda zaman zaman sergilenen sert ve kırıcı üslubun geride bırakılması gerektiğini belirten Atalay, şunları ifade etti: “Ülkenin temel sorunlarının bir an önce çözüme kavuşması hepimizin ortak beklentisidir. Türk-İş, önümüzdeki dönemde, insan onuruna yaraşır yaşama ve çalışma şartlarının iyileştirilmesini talep etmektedir. Bu yaklaşım, uygulanacak tüm politikalarda dikkate alınmalıdır. Çalışanların hak ve çıkarlarının korunarak geliştirilmesi öncelikli olmalıdır. Gelir dağılımının düzeltilmesi ve emeğin milli gelirden daha fazla pay alması, yetecek ücretin belirlenerek verilmesi sağlanmalıdır. İşsizlik ve yoksulluğun önlenmesi Türkiye’nin sosyal sorunlarının çözümüne temel oluşturacak ve refahın daha geniş kesimlerce paylaşılmasını sağlayacaktır. Sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması, öncelikle bir konu olarak gündemde yerini korumaktadır. Türk-İş, halkımızın demokratik tercihine saygı duyulmasını, başta çalışanlar olmak üzere tüm vatandaşlarımızın yaşama şartlarının iyileştirilmesini talep etmektedir.”