(3) Maden Mühendisleri Odası: İş kazalarının asıl sorumlusu siyasi iktidarlardır...

MADEN MÜHENDİSLERİ GÜNAH KEÇİSİ DEĞİLDİR, MADEN KAZALARININ ASIL SORUMLUSU SİYASİ İKTİDARLARDIR...

Son yıllarda madenler, sadece iş kazalarıyla gündeme gelmekte ve yaşanan iş kazaları sonucu ölümler tüm kamuoyunu olumsuz etkilemektedir.Yaşanan iş kazalarının pek çok nedeni olmakla birlikte asıl nedeni sistemsel sorunlardır. Bunların başında; kamu denetiminin olmaması, aşırı kar hırsı sonucu üretim zorlamaları, taşeronlaşma, kötü çalışma koşulları, eğitimsizlik, hatalı projeler ve uygulamalar vb. gibi nedenler gelmektedir. Bu sorunlar çözülmeden kazaların önlenmesi mümkün değildir.

Söz konusu kazalarda meslektaşlarımız da yaşamını yitirmektedir. Hayatta kalabilen maden mühendisi meslektaşlarımız olayın asli kusurlusu gibi gösterilmekte, hapis cezalarına çarptırılmakta ve ciddi hak kayıplarına uğramaktadır. Yani her durumda meslektaşlarımız mağdur olmaktadır.

Maden mühendislerinin sorunları oldukça fazladır. İşsizlik, en büyük sorun olmaya devam etmektedir. İş bulabilen şanslı !!! meslektaşlarımız ise çok zor koşullarda, oldukça düşük ücretlerle üstelik güvencesiz çalışmak zorunda bırakılmaktadır. Kamu adına denetim görevi yapan teknik nezaretçi meslektaşlarımız ücretini işverenden aldığı bir işyerini denetleme görevini yerine getirmeye çalışmaktadır. Oysa bu tür ilişkinin sürdüğü bir ortamda ciddi bir denetimin yapılamayacağı ve maden mühendisinin özgürce görevini yapamayacağı herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Bu konuda yaptığımız çalışmalar ve hazırladığımız raporlar yetkililerce dikkate alınmadığı gibi Odamız, belli çevrelerce siyaset yapmakla suçlanmaktadır. Bu yaptıklarımızın adı "siyaset yapmaksa", bu göreve devam edeceğimizin bilinmesini isteriz.

Yaşanan her iş kazasından sonra kamuoyu vicdanını rahatlatmak adına maden mühendislerinin sorumlu tutularak cezaevine gönderilmesi hiçbir sorunu çözmediği gibi, başka mağduriyetlere de neden olmaktadır. Kazaların sorumlusu, emeğini satarak yaşamını sürdürmeye çalışan maden mühendisleri değildir. Meslektaşlarımızın "günah keçisi" gibi gösterilmelerini ve mağdur edilmelerini kabul etmiyoruz.

Meydana gelen olaylarda asıl sorumlular; konu ile ilgili gerekli mevzuatı hazırlamayan ve yeterli denetim mekanizmalarını oluşturmayan siyasi iktidar, iş yerinde çalışma koşullarını iyileştirmeyen ve her şeyin önüne kar anlayışını koyarak meslektaşlarımıza değer vermeyen işverenler ve denetim görevini yapmayan kamu görevlileridir.

Maden Mühendisleri Odası olarak; meslektaşlarımızın sorunlarının acilen çözümü için siyasi iktidarı ve yetkilileri bir kez daha göreve çağırıyor, meslektaşlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğimizi belirtiyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TMMOB
MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU