(17) Sağlık hizmeti şiddet sarmalında

Son yıllarda sayı ve biçim olarak tehlikeli boyutlara varan hekime yönelik üçü bir gün arayla olmak üzere toplam 4 şiddet haberi daha geldi.

1. OLAY: 25.11.2011 tarihinde, Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisi’nde görev yaparken, bir hasta tarafından sözlü ve fiili saldırıya uğrayan meslektaşımız, 03.12.2011 tarihinde, yine Acil nöbeti sırasında aynı kişi tarafından ölümle tehdit edilmiştir. Can güvenliğinden endişe duyan meslektaşımız görev yerinin değiştirilmesini talep etmekte.

2. OLAY: 1 yıl önce İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi’nde opere edilen hastanın ameliyat ekibinde olmamasına rağmen, sadece baş asistan olması sebebiyle kendisini tanıyan hasta 12.12.2011 tarihinde Başkent Üniversitesi Hastanesi’ne gelerek, bir poşetin içine sakladığı sopa ile meslektaşımıza saldırmıştır. Meslektaşımızın kolunda ve gözünde travma oluşmuştur.

3. OLAY: 12.12.2011 tarihinde, Şişli Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi Endokrinoloji Polikliniği'nde görev yapan meslektaşımıza, bir hasta yakını odaya gelerek, eşinin DM hastası olduğunu ve ilaç raporunun sisteme girilmemiş olduğunu söylemiş, meslektaşımız ise raporu sisteme sağlık memurunun girdiğini ve dışarıdaki memurdan yardım istemesi durumunda girişin yapılabileceğini söylemiştir. Bunun üzerine hasta yakını “benim işimi halletmiyorsun” diye bağırarak meslektaşımıza saldırmış ve yüzüne yumruk atmıştır.

4. OLAY: 13.12.2011 tarihinde, Gaziosmanpaşa Karlıtepe ASM'de görev yapan meslektaşımıza, çocuğunu muayene için getiren kişi, 3 gün önce hastasını Acil’e götürdüğünü ancak öksürüğünün geçmediğini ifade etmesi üzerine meslektaşımız muayene etmek için çocuğu soymalarını istemiş. Hasta yakını, hemen ilaç yazmasını isteyince, meslektaşımız teşhis koyabilmek için muayene etmesi gerektiğini söylemiş bunun üzerine hasta yakını hekimin üzerine saldırmıştır. Hemşire ve yan odadaki doktor müdahale ederek saldırgan engellenmiş ancak hasta yakını odayı dağıtmıştır. Doktor ve hemşirenin elinden kurtulan hasta yakını tekrar saldırıya geçmek isterken, dışarıda bekleyen hastaların haber vermesi üzerine ASM’nin yan tarafında bulunan Çocuk Karakolu’nda polisler gelerek olaya müdahale etmiş ve saldırganı gözaltına almıştır.

Başta hekimler olmak üzere, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet hızla artmaya devam ediyor. Bu şiddetin temelinde siyasi iktidarın ve özellikle Sağlık Bakanı'nın, sağlıkçılara karşı yürüttüğü, hekimlik mesleğini değersizleştirici ve hekimleri aşağılayıcı, hedef gösterici tavırları önemli rol oynamaktadır. İstanbul Tabip Odası olarak sağlık hizmeti sunulan her yerde sağlık çalışanlarının can güvenliğinin sağlanmasını bekliyor, daha fazla geç kalmadan tüm sağlık yöneticilerini bu konuda tedbir almaya davet ediyoruz.

İstanbul Tabip Odası