İşte İşçi Sağlığı tüzüğü ve Park Otel
4 Aralık 1973 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile çıkan ve hala yürürlükte olan İşçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğünün ikinci bölümü işçilerin barınma koşullarının nasıl olması gerektiğini açıklıyor. ‘İşçilere ait yatıp kalkma yerlerinde ve diğer müştemilatında bulunması gereken sağlık şartları ve güvenlik tedbirleri’ başlıklı bölümden bazı noktaları soL okurlarıyla paylaşıyoruz.
 
Madde 47 - İşçi konutları; bekar işçiler için müşterek koğuşları bulunan binalar halinde, aileleri ile birlikte oturan işçiler için ayrı evler veya apartmanlar şeklinde olacak ve bir konut için gerekli tesisat tertibat ve müstemilatı bulunacak, güneş ve hava alacak ve dış etkilere karşı korunmuş olacak, sağlık ve teknik şartlara uygun bir şekilde inşa edilecek ve bunlar, işyerlerinin gürültüsü, pisliği ve hava kirletici etkilerinden korunmuş olacaktır.
 
Madde 47 ve Park Otel: Madde 47’de belirtilen tek bir koşul dahi otel tarafından sağlanmış değil. İşçilerin birçoğu zaten sağlanmayan ailece barınma dolayısıyla eşlerini bırakıp gelmiş durumda. Ayrıca güneş ve hava alan bir yer tarifinde ise cepheden açık bir çadırın hiçbir şartı sağlamadığı gayet açık. Yine 47. maddede yer alan iş yerinin gürültüsünden uzak tarifi de Park Otel için geçerli değil. Tam tersinde otel inşaatının içine kurulu olan bölümde ve önünde yıkım ve yapım çalışmaları sürekli devam ediyor.
 
Madde 48 - Bekar işçilere özgü binalardaki koğuşların tabanı, her gün kolaylıkla temizlenecek ve gerektiğinde yıkanacak nitelikte, duvar ve tavanların yüzleri de kolayca sıvanıp boyanacak veya badana edilecek şekilde yapılmış ve açık renk bir boya ile boyanmış veya badana edilmiş olacak ve her yıl badana yapılacaktır. Koğuşların pencerelerinin üst kısımları, her zaman açılıp kapanacak şekilde (vasistaslı) olacak... yataklar, tabanla bağlantısı kesilecek surette karyola ve somyalar üzerine yayılacak, aralarında en az 80 santimetrelik bir açıklık bulunacak, başuçlarına, özel eşyaların konması için, küçük etejer veya komodinler konacak, iki katlı karyola ranza kullanıldığı hallerde, katlar arasındaki yükseklik ile karyola somyaların genişliği 80 santimetreden az olmayacaktır.
 
Koğuşların, soğuk mevsimlerde sağlığa uygun bir şekilde ısıtılması gerekir. Isıtmak için soba kullanıldığında, duman, gaz ve yangın tehlikesine karşı gerekli tedbirler alınacaktır.
 
Madde 48 ve Park Otel: İşçilere ait bir konut veya bina koğuşu olmadığı için burada doğrudan çadırlardan söz edilebilir dolayısıyla bu koşul zaten sağlanmamış durumda. Ayrıca koğuşlar çadırdan olduğu için her gün temizlenebilir, boyanabilir olması da mümkün değildir. Yine pencere, yerden yükseklik, karyola genişliği ve ısınma gibi koşullarda da çok ciddi sıkıntılar olduğu açık.
 
Madde 54 - İşyerlerinde işçilerin, içinde çalıştıkları yerler ile depo ve ambar gibi yerlerin, aynı zamanda işçi konutu olarak kullanılması ve buralarda işçi yatırılması yasaktır.
 
Madde 54 ve Park Otel- Bu maddede yer alan kural da Park Otel’de açıkça ihlal ediliyor. Park Otel’de işçilerin kaldıkları yer olan çadırlar inşaatın içine kurulu bulunuyor.
 
İşçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü 54. maddesi konut çalışma alanında olamaz diyor ama...
 
 
Sol
" /> (13) İstanbul Park Otel yangınında gözden kaçmaması gereken nokta - İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi

(13) İstanbul Park Otel yangınında gözden kaçmaması gereken nokta

Park Otel’de çıkan yangın İstanbul’un göbeğinde işçilerin nasıl koşullarda barındırıldığını yeniden gözler önüne serdi. Park Otel inşaatında, 1973 yılından beri yürürlükte olan ‘İşçi sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’nde yer alan barınma koşullarının hiçbirinin sağlanmadığı açık bir biçimde görünüyor. İstanbul’un göbeğinde inşaatı süren Park Otel’de işçilerin hayatının nasıl hiçe sayıldığı görüldü. Van’dakinden farklı olarak elektrikli sobadan çıkan yangında işçiler şans eseri yara almadan kurtulurken, olayın ardından akıllara bu soğuk havalarda işçilerin nasıl çadırlarda barındırıldığı sorusu geliyor...