Avrupa Sendika Enstitüsü (ETUI)'nün haberleri No: 132 –Şubat 2016

ETUI’den Haberler
 
1970’lerin mücadelesi ilham kaynağı: İtalyan işçilerin sağlık mücadelesi
 
1960’ların sonunda İtalya’daki işçi mücadelesinde işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından yepyeni bir yaklaşım ortaya çıktı. İşle ilgili yaralanmalarda tazminat yerine önlemi vurgulayan bu hareket hızla Avrupa’nın diğer ülkelerine yayıldı. Bu deneyimler bugün sendika öncülüğündeki önlem stratejilerine ilham kaynağı olabilir mi? Tarihçiler, sosyologlar, ergonomistler ve sendikacılar bu soruyu 9 ve 10 Şubat’ta ETUI’nin Brüksel’de düzenlediği bir seminerde tartıştı.
 
 
Yeni yayın: Avrupa Birliği’nin işçi sağlığı ve iş güvenliği politikasının mekanizması. Tarih, kurumlar ve aktörler
 
Bu kılavuz AB’nin işçi sağlığı ve iş güvenliği politikasının geçmişi, ana aktörleri ve esas özelliklerine genel bakış sağlayarak bu politikaların daha iyi anlaşılmasını ve Avrupa çapında etkin önlem alımına katkıda bulunmayı hedefliyor.
 
 
ETUI’nin güvenlik mekanizmasi Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) tarafından tanındı
 
‘Geri Bildirim Metodu’ işyeri kullanıcılarının deneyimlerini standart geliştirenlere geri bildirerek güvenlik şartlarını Avrupa standartlarına dahil etmeyi amaçlıyor. İlk olarak İtalyan uzman Fabio Strambitarafındangeliştirilmişolanbumetod, geçen on beşyıliçerisinde ETUIvestandardizayontopluluğunu da kapsayangenişbirişbirliğisayesindegeliştirildi. ‘Geri Bildirim Metodu’Aralık2015’te teknik bir raporda Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) tarafından kabul edildi. Böylece, ilk defa işçilerin deneyimi üzerine bir metodoloji standartlar piyasasına sürülmüş oldu. 
 
 
Avrupa’dan Haberler

Kimyasalların düzenlenmesi ticaret açısından karlı
 
Tehlikeli kimyasallara karşı kampanya yürüten İsveçli grup Uluslararası Kimyasallar Sekretaryası (ChemSec), geçen Şubat ayı sonunda yayınladığı raporda kimyasalların düzenlenmesinin şirketlerin yenilenme kapasitesini geliştirmeye katkıda bulunduğunu ve uzun vadede ekonomik açıdan da karlı olduğunu belirtti. 
 
 
PSR: Fransız araştırmasına göre en çok operasyoncular etkileniyor
 
Fransa’da 50,000 çalışanla yapılan ankete gore operasyonel faaliyette bulunan işçiler psiko-sosyal risk faktörlerine daha çok maruz kalıyor. Raporda idari personel, vasıfsız işçiler ve mağaza ile servis sektörü çalışanları gibi operasyonel işlerde çalışanların, aşırı derecede emek isteyen ama yeniliğe açık olmayan işlerde çalıştıkları için, ‘işte zorlanma’ (job strain) gibi durumlardan çok daha fazla etkilendikleri belirtiliyor.
 
 
Çeviren: Filiz Kahraman