(3) 4 Aralık Dünya Madenciler Günümüz kutlu olsun

Odamız; yasa, yönetmelikler ve ilkeleri çerçevesinde meslek ve meslektaşların haklarını koruyucu ve geliştirici, demokratik, katılımcı, barışçıl, insan onuruna saygılı, bilimsel ve teknik ölçütlerin esas alındığı bir çalışma anlayışını uzun yıllardır sürdürmektedir. Bu anlayışı Odamızın mirası ile birleştirerek başta üyelerimiz, temsilciliklerimiz, Şube ve Merkez yönetimlerimiz olmak üzere TMMOB‘ye bağlı odalar, demokratik kitle örgütleri ve emek örgütleriyle paylaşımcı ve dayanışmacı bir anlayış temelinde yürütmektedir.

Maden emekçileri olarak yaşamımızı yeniden üretmeye çalıştığımız çalışma hayatı, yasalarda ağır ve tehlikeli iş kolu olarak tanımlanmaktadır. Bu tabir bizleri yönetenler tarafından öyle benimsenmiştir ki "çok güzel öldüler", "takdiri ilahi", "madencilerin kaderinde var" gibi beyanatlarla kamuoyu yönlendirilmeye çalışılmaktadır. Odamız kayıtlarına göre içinde bulunduğumuz yıl içerisinde 71 maden emekçisini kar hırsı için ayırdılar dünyadan. Halen biri maden mühendisi, biri jeoloji mühendisi meslektaşlarımız olmak üzere dokuz maden emekçisi on milyonlarca ton dekapaj malzemesinin altında beklemektedir. 

Maden emekçileri yaşamlarını yitirirken olayın nedenleri, niçinleri araştırılıp iş kazalarının azaltılması için çalışma yapılması gerekirken, "iş kazası mı", "iş cinayeti mi " tartışmaları yapılarak adı da konulmuş ağır ve tehlikeli işlerin mukadderatında var deyip geçiyor büyüklerimiz!!!

Meslektaşlarımız ve maden emekçileri; bu dünyadan ayrılmadan önce işsizlik, uzun mesai saatleri, hafta sonu tatili olmadan, düşük ücret, uygun olmayan ortamlarda, iş güvencesinden yoksun, esnek, kuralsız, sağlıksız ve zor doğa koşulları altında yaşama tutunmaya çalışmaktadır. Kadın meslektaşlarımız ayrımcılığa uğrayarak çalışma yaşamına girememektedir. Üniversitelerde eğitimini tamamlamaya çalışan geleceğimiz olan genç meslektaşlarımız barınma, beslenme, harç, staj ve benzeri sorunlarla boğuşarak nitelikli emek gücü olmaya çalışırken niteliksiz koşullarda aldıkları eğitimle geleceksizliğe mahkum edilmektedir.

Maden Mühendisleri Odası; kamu ve özel sektör çalışanı, küçük büro sahibi, işsiz, emekli ve öğrenci üye ayrımı yapmadan tüm üyelerinin sorunlarına sahip çıkarak, üyelerimizden aldığımız destekle gerektiğinde emekçilerle birleşerek sorunu çözmesi gereken iktidarın sorumluluğunu yerine getirmesi için bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da mücadelesini sürdürecektir. Ancak bir parçası olduğumuz emekçilerle dayanışma içinde birlikte mücadele ederek bu kötü gidişi değiştirebiliriz.

Dünya Madenciler Günümüzü daha güzel ortamlarda neşeyle kutlayacağımız inancıyla, maden kazalarında yaşamını yitiren maden mühendislerini ve tüm maden emekçilerini bir kez daha saygıyla anıyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TMMOB
MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU

4 Aralık 2011, Ankara