(17) Hekime yönelik şiddette hukuk yetersiz kalıyor

Başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanlarına yönelik şiddet hızla artmaya devam ediyor. Bu şiddetin temelinde siyasi iktidarın ve özellikle Sağlık Bakanının sağlıkçılara karşı yürüttüğü hekimlik mesleğini değersizleştirici ve hekimleri aşağılayıcı, hedef gösterici tavırları (mobbing) önemli rol oynamış ve oynamaktadır.

Şiddetle ilgili dava süreçlerine bakıldığında hukukun şiddete uğrayanların kişisel haklarını yeterince korumadığı görülmektedir. Dava sonuçlarında ki düşük ceza uygulaması, cezaların tecil edilmesi ve hükmün açıklanmaması gibi sonuçlar toplumda şiddet uygulayanlara yönelik cezaların caydırıcı özelliğini ortadan kaldırmakta, engel olmaktadır.

Şiddet uygulayanların cezasız kalması, hak ettiği cezayı almaması hekimlerde şiddet karşısında “nasıl olsa ceza almıyorlar, bir şey olmuyor” duygusunu oluşturmuş ve bunun sonucu hekimlerde karşılaştıkları şiddet olaylarında şikayetçi olmama durumunu ortaya çıkarmıştır.

İstanbul Tabip Odası olarak hekimlere yönelik şiddetin önlenmesi yönünde bir dizi çalışma yürütürken şiddete uğrayan tüm hekimlere de her türlü hukuksal destek sunulmaktadır.

Hekimlere ve diğer sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin kişisel ve mesleki olumsuzluklarının yanı sıra toplum sağlığına da önemli oranda olumsuz etki ettiğinin altını bir kez daha belirtiriz.

Saygılarımızla.

İSTANBUL TABİP ODASI