İSTANBUL TABİP ODASI

 

Tarih: 23 Kasım 2011, Çarşamba
Saat: 09.30-18.00
Yer: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yeni Kurul Salonu

" /> Çevre ve Halk Sağlığı Sorunları Karşısında Bilim İnsanının Sorumluluğu Sempozyumu 23 Kasım'da - İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi

Çevre ve Halk Sağlığı Sorunları Karşısında Bilim İnsanının Sorumluluğu Sempozyumu 23 Kasım'da

Uzun yıllardır Kocaeli bölgesinde yaşanan ciddi çevre ve sağlık sorunlarıyla ilgilenen bir bilim insanı; Kocaeli Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu bu konuda yaptığı son bilimsel çalışmayı kamuoyuyla paylaştığı için soruşturmaya uğradı. Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu hakkında açılan soruşturmanın bilimsel gerçekleri örtmeye, akademik özgürlüğü engellemeye dönük olduğu açıktır ve yaşanan süreç bilim insanlarının çevre ve halk sağlığı konusundaki sorumluluğunu bir kez daha ele almayı gerekli kılmaktadır.

Bu amaçla, TTB, TMMOB, DİSK ve KESK’in çağrısıyla “Çevre ve Halk Sağlığı Sorunları Karşısında Bilim İnsanının Sorumluluğu Sempozyumu” gerçekleştirilecektir...