Evrensel" /> İzmir'de işçi sağlığı ve güvenliği kongresine hazırlık - İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi

İzmir'de işçi sağlığı ve güvenliği kongresine hazırlık

Son yıllarda giderek artan iş kazaları, maden ocağı göçükleri ile tersanelerde ve kot taşlama işinde çalışan işçilerin çalıştığı koşullardan hareketle, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından düzenlenecek olan “İşçi Sağlığı Kongresi” için İzmir’de bir hazırlık toplantısı yapıldı. Ankara’da 2-3-4 Aralık 2011 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan İşçi Sağlığı 4. Ulusal Kongresi için İzmir’de düzenlenen hazırlık toplantısı, TTB, BES, Eğitim Sen, Tüm Bel-Sen, Sosyal-İş, Demokratik Hekimler Grubu, İş Müfettişleri Derneği, çeşitli derneklerin temsilcileri ve avukatların katılımı ile gerçekleşti...