Sağlık Çalışanlarının Sağlığı " /> Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 3. Ulusal Kongresi: 18 - 20 Kasım 2011 / Ankara - İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 3. Ulusal Kongresi: 18 - 20 Kasım 2011 / Ankara

Sağlık çalışanları ve hastalar açısından sağlık ortamının kaosa dönüştüğü bugünlerde sağlık çalışanları açısından çalışma ortamları ve koşulları gittikçe kötüleşiyor. Taşeron çalışma koşulları yaygınlaşırken sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet olayları da artmakta. Siyasi iktidar bilinçli olarak çeşitli vesilelerle halkla, sağlık çalışanlarını karşı karşıya getirerek siyasi güç ve rant elde etmek istemektedir. Tüm bunların ışığında sağlık çalışanlarının güvensiz çalışma koşulları artık dayanılmaz boyutlara ulaşmış, çözümü zorunlu bir hale gelmiştir.