(10) Bilgi Üniversitesi davasına destek çağrısı

ÜNİVERSİTEYİ, AKADEMİK ÖZGÜRLÜĞÜ, BİLGİNİN VERDİĞİ SORUMLULUĞU,  BİLİMSEL ÖZERKLİĞİ VE EMEKÇİLERİN DAYANIŞMASINI SAVUNUYORUZ!

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ DAVASINA DESTEK ÇAĞRISI!

Sevgili meslektaşlarımız, öğrencilerimiz, 

Eğitim ve bilimin üretildiği ve ihtiyacının duyulduğu her noktadaki dostlar,

14 Kasım Pazartesi günü saat 14.00’de Çağlayan Adliyesi İstanbul 1. İş Mahkemesi’nde İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden hukuksuz ve aslen sendikal sebeplerle işten çıkarılan arkadaşlarımızın açtığı işe iade davasının ikinci duruşması görülecek. Bu genç akademisyen arkadaşlarımız, kâr amaçlı bir şirketin Bilgi Üniversitesi’ni ‘yeniden yapılandırması’ sürecinde, akademik özgürlüğün zemini olan bilimsel özerklik, akademik onur ve iş güvencesi için ses çıkardıkları ve bu sürecin önünde engel olarak görüldükleri için işten çıkarıldılar. Güvencesizleştirme, akademinin en kırılgan kesimi olan ‘en alttakilerden’, okutman ve araştırma görevlilerinden başladı. Yetiştikleri Türk Dili, Sosyoloji, Tarih, Matematik, Hukuk, Karşılaştırmalı Edebiyat, İktisat ve Kültürel Çalışmalar bölümlerine arkalarından güvencesiz statüde yeni ‘personel’ istihdam ediliyor.

Kâr amaçlı bir üniversite şirketi olan Laureate Education, Inc. tarafından 2009’da fiilen devralınan İstanbul Bilgi Üniversitesi, sayısı neredeyse 200’e ulaşmış Türkiye üniversitelerinde akademik özgürlük, iş güvencesi, bilimsel onur,bilimsel özerklik, genç bilim insanlarını yetiştirme politikası konusunda artık bilim insanlarının değil, işletmecilerin söz sahibi olduğu bir modele doğru gidildiği gerçeğinin en gözle görülür hale geldiği yükseköğretim kurumlarından biri artık. Yeni YÖK Yasası kapımızda! Kâr amaçlı şirketlerin belirleyici olduğu bir ‘üniversite pazarı’ nasıl birb(B)ilgi, nasıl bir bilim, nasıl bir akademisyen nesli, nasıl bir eğitim üretecek? Bu süreçlerde kimler söz sahibi olacak? Eski sistemin sorunları öne sürülerek, daha otoriter, daha tektip, daha seçkinci, daha vasat bir üniversite yapısına savrulmamak için, tanımlamamız ve savunmamız gereken değerler var!

Bilgi, bilim ve eğitimi, onurumuz ile üretmeye ve böyle üretilmiş bilgi, bilim ve eğitime erişmeye devam edebilmek için, seslerine ses, sesimize ses katın!

14 Kasım Pazartesi günü saat 14.00’te Çağlayan Adliyesi 1.İş Mahkemesi’nde görülecek ikinci Bilgi Üniversitesi duruşması öncesinde, arkadaşlarımıza destek olmak için emek ve demokratik kitle örgütleri olarak 13.30’da yapacağımız basın açıklamasına katılın! 

Seslerine ses, sesimize ses katın!

İngiltere Üniversite ve Yüksekokullar Sendikası Liverpool Üniversitesi Şubesi University of Liverpool University and College Union (UCU) ** Eğitim-Sen Sendikası İstanbul 6. Üniversiteler Şubesi ** İstanbul Tabib Odası - TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu ** Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği ** DİSK/Sosyal-iş Sendikası İstanbul Şubesi ** DİSK/Dev-Sağlık-İş Sendikası ** DİSK/Birleşik Metal-İş Sendikası ** Türk-İş/Petrol-İş Sendikası **  TÜRK-İş/Tez-Koop-İş Sendikası İstanbul 5.Şube ** DİSK/Limter-İş Sendikası ** Çağdaş Hukukçular Derneği ÇHD ** Sosyal Araştırmalar Vakfı SAV ** Bağımsız Sosyal Bilimciler BSB **  Türk-iş/Türk Harb-İş Sendikası İstanbul