BTS tarafından yapılan açıklamada, içinden geçilen dönemde, dünyadaki genel liberalizasyon kapsamında, emeğin sömürüldüğü, bu sömürünün katmerleştiği, özellikle sermaye çevrelerinin çıkarlarının korunması amacıyla tüm yükün emekçilere yüklendiği bir tabloyla karşı karşıya olunduğu belirtildi.

"Yeniden yapılanma adıyla tasfiye yaşanıyor"
Son dönemde Yunanistan’la birlikte İngiltere, İspanya ve diğer Avrupa ülkelerinde emekçilerinin meydanlara inmeleri ve sisteme yönelik eleştirilerini ve tepkilerini ortaya koymalarını hep birlikte izlediklerini belirten BTS, açıklamasında şunları dile getirdi: “Dünyada esen neo-liberal rüzgâr ülkemizde de hızlı biçimde kendini gösterirken tüm alanların ticarileşmesi ve metalaştırılması yönünde hızlı adımlar atılmaktadır. Ülkemizde eğitim ve sağlık başta olmak üzere, tüm alanlarda tam bir liberalizasyon yaşanırken, özelde ulaştırma alanında da bu dönüşümü görmekte ve yaşamaktayız. Bugün ülkemizde yeniden yapılanma adı altında tam bir tasfiye yaşanmaktadır.”

"AB ve Dünya Bankası eliyle demiryolları bu hale getirildi"
Açıklamada 1995 yılından beri Dünya Bankası ve Avrupa Birliği’nin fon ve direktifleriyle yürütülen demiryollarının yeniden yapılandırılması çalışmaları doğrultusunda yapılması istenilen değişikliklerin TCDD yönetimi tarafından hayata geçirildiği vurgulanırken, bu dönemde; asli hizmetin dışında sayılan TCDD Hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devredildiği, kurumda çalışan personel sayısının azaltıldığı, taşeron sayısı 5000’i aştığı, TCDD Meslek Lisesi, Basımevi, Dikimevleri, birçok İstasyon ve Atölye kapatıldığı dile getirildi.

"KHK ile özel sektörün önü açıldı"
Birçok hatta yolcu taşımacılığının kaldırıldığı belirtilirken açıklamaya şöyle deam edildi: “Prestij trenleri olarak çalıştırılan hızlı tren işletmeciliği öne çıkarılarak 11000 kilometre konvansiyonel hatlar kaderine terk edildi. Bu dönemde ölüm ve yaralanmayla da sonuçlanan birçok önemli demiryolu kazası meydana geldi. Bu dönüşüm kapsamında atılan adımlara eklenen son halkada AKP hükümetinin Kanun Hükmünde Kararname ile ulaştırma alanında yapılmak istenen değişimin hızlandırılması ve yasal düzenlemelerin yapılmasıdır. Bu kapsamda AKP hükümetinin Meclis’ten aldığı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkarma yetkisinin son günlerine girilirken 1 Kasım 2011 tarihinde yürürlüğe giren Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 655 sayılı KHK ile TCDD’nin özel sektörün hizmetine sunulmasının önü açılmış oldu.”

Artık 3. şahıslar demiryollarında "işletmecilik" yapacak
‘Demiryollarının Yeniden Yapılanmasıyla ilgili yasal düzenleme yapıldığında artık 3.şahıslar kendi lokomotif, vagon ve personelleriyle demiryolu altyapısını kullanmak suretiyle özel tren işletmeciliği yapabileceklerdir’ denilen açıklamada, çalışanların ve demiryollarından hizmet alanların bu uygulamalardan olumsuz olarak etkileneceğinin açık olduğu dile getirildi.

Sol
" /> (15) 'Demiryollarının piyasalaştırılmasına hayır' günü - İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi

(15) 'Demiryollarının piyasalaştırılmasına hayır' günü

Avrupa Taşımacılık Çalışanları Federasyonu (ETF) tarafından her yıl düzenlenen Avrupa Demiryolcular Eylem Günü bu yıl 8 Kasım 2011 tarihinde “Kaliteli Kamu Tren Taşımacılığı Hizmeti İçin, Demiryolu Taşımacılığının Liberalleştirilmesine Hayır” sloganıyla yapılacak. Aralarında Birleşik Taşımacılık Sendikasının (BTS) da bulunduğu Avrupa Taşımacılık Çalışanları Federasyonu (ETF) üyesi sendikalar yarın demiryollarının piyasalaştırılmasına hayır demek için alanlara çıkacak.