(17) Dr. Bahar Tekin davasında sevindirici gelişme

Görev yaptığı ilçenin Kaymakamı tarafından darp edilen Dr. Bahar Tekin’in, “kaymakamı yaralamak ve hakaret” suçlarından bugün (25 Ekim 2011) yargılanacağı dava, Kaymakam Muhammed Gürbüz’ün şikayetinden vazgeçmesi üzerine düştü. Dr. Bahar Tekin’in Kaymakam Gürbüz hakkındaki şikayeti ve açılan dava ise sürüyor.

Bugün gerçekleşmesi beklenen dava nedeniyle, TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Eriş Bilaloğlu, TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Arzu Erbilici’nin, Aydın, Isparta, Denizli, Muğla, Ankara, Adana, İstanbul, Batman, Diyarbakır ve Bursa Tabip Odaları’nın temsilcileri, Nöroloji Derneği Diyarbakır Temsilcisi, çok sayıda hekim ve sağlık çalışanının yanı sıra Muğla Milletvekili Nurettin Demir ile Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer de, Dr. Bahar Tekin’e destek vermek amacıyla Diyarbakır’daydılar.

Daha önce duruşmanın ardından gerçekleştirileceği duyurulan “Toplumda Şiddet, Sağlıkta Şiddet” konulu panel de Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirildi.

Türk Tabipleri Birliği