İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kongresi

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, 2-3-4 Aralık tarihlerinde İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kongresi düzenliyor. 

Dünyada her yıl 2,3 milyon işçi iş kazalarında ölüyor, milyonlarcası sakat kalıyor, meslek hastalğına maruz kalıyor. Türkiye'de de durum farklı değil. Sendika ve meslek örgütleri, işçi güvenliği ve sağlığını piyasaya 'emanet' edilmeye çalışıldığı bu dönemde İşçi Sağlığı Kongresi düzenliyor. 

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından 2-3-4 Aralık tarihlerinde Ankara'da düzenlenmesi planlanan Kongre'nin sekretaryasını Ankara Tabip Odası İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği Komisyonu İşçi Sağlığı Kongresi Düzenleme Kurulu üstleniyor.

Kongre'nin duyurusunda şöyle deniliyor: "İş kazası ve meslek hastalıklarının hileli yönlendirilmesi sermeye-devlet ortaklığında sürdürülürken, gerçekler patlayan iş cinayetleri ve maden ocağı göçükleriyle görünür hale geliyor. İşçinin/emekçinin sağlığı tükenirken; tersaneler ve kot taşlama işliklerindeki vahşeti saklamaya çalışanlar, eş zamanlı olarak 'Torba Yasa' ile emeğin sağlıklı olma talebine saldırıyor.

Bu sömürü sisteminde; meşruiyetini emek-sermaye çelişkisindeki 'emeğin sağlıklı olma hakkı'ndan alan ve 'kurulmadan önce oluşumuna başlayıp kurulduktan sonra da oluşumuna devam edecek' bir 'İşçi Sağlığı Kongresi'nde bu gidişata dur diyecek, çıkış üretecek güçlerle sesimizi çoğaltmak istiyoruz.

Alana ilişkin üretimlerin parçalı olması, önemine denk sonuç alıcı bir faaliyet yürütmeyi güçleştirmektedir. Ciddi bir maliyet, zaman ve emek gerektiren tek tek duruşlar anlamlı olmakla birlikte, yeterli bir sinerji yaratmamakta ve karşıt ortakların elini güçlendirmektedir. Bugüne kadar işçi sağlığı ve güvenliğine ilişkin birikimlerin üzerine yenisini ekleyen, güç alıp, güç veren, katılımcı yapıların ortak organı olduğu, arasına hiyerarşi koymayan, kolektif ruh ve üretimin esas alındığı; emeğe/emekçiye sorumlu bir işçi sağlığı kongresi bizi bekliyor.

İşçi ve emekçinin bulunduğu her yerde kendisini tanımlayan, adres olan ve adrese giden, üretim içinde sağlığı tükenen işçinin/emekçinin mevcut sömürü sistemi içerisinde ve adeta 'tükenirken üreteceği' ironisi içinde, ama tükenmemek için direnenleri şimdiden “İşçi Sağlığı Kongresi”nin ortakları olarak görüyoruz.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak 'İşçi Sağlığı ve Güvenliğ Kongresi'ne tüm emekçileri ve örgütlerini “sağlık için mücadele ve mücadele için sağlık” haykırışıyla, paylaşarak çoğalmaya davet ediyoruz."