ICEM 5. Olağan Kongresi 24-26 Kasım tarihlerinde Arjantin’de yapılacak

Uluslararası Kimya, Enerji, Maden ve Genel İşçi Sendikaları Federasyonu’nun (ICEM) 5. Olağan Kongresi 24-26 Kasım tarihlerinde Arjantin’in başketi Buenos Aires’te yapılacak. Türkiye’den Petrol-İş Sendikası’nın da üyesi olduğu İCEM’in kongre hazırlıkları sürerken, toplantıya sunulacak Eylem Planı da hazırlandı. Eylem Planı’nın “İş Sağlığı ve Güvenliği” bölümünde ise dikkat çekici değerlendirmeler yer aldı. Eylem Planı’nda “ILO’nun resmi verilerine göre, yaptığı iş sonucunda küresel düzeyde her yıl 2,3 milyon işçi ölüyor. Milyonlarca insan ise sakat kalıyor ya da meslek hastalıklarına yakalanıyor” deniliyor. ICEM üyelerinin gezegendeki en tehlikeli ve zehirli işyerlerinde çalıştıkları kaydedilen ilgili bölümde, “Medyanın ancak bir süreliğine dikkatini çeken petrol tesislerindeki patlamalar ve yangınlar, nükleer enerji tesislerindeki kazalar ve madenlerdeki göçükler sistemle ilgili bu sorunun ancak küçük bir bölümünü oluşturmaktadır. Ölümler, sakatlıklar ve hastalıkların sayısındaki dizginsiz artış kabul edilemez” ifadelerine yer verildi. Eylem Planı’nın ilgili bölümünde HIV/AIDS’in bu sektörlerde çalışan işçiler için bir tehlike olduğu vurgulandı: “ICEM, HIV/AIDS’in de sendikal bir sorun olduğu kanısındadır.”

ICEM’in bu konudaki bazı talepleri ise şöyle sıralandı:
•Devletler, sendikalaşma ve toplu sözleşme haklarını koruyan sözleşmelere saygı göstermelidir.
•İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili temel haklar da ise işdeki tehlikeleri bilme, işi güvenli bir şekilde yapma konusunda eğitim görme hakkı
•Güvenliği olmayan işi reddetme ve durdurma- hakkı
•İşyerindeki iş sağlığı ve güvenliği politikalarının, programlarının ve prosedürlerinin belirlenmesine ve uygulanmasına katılma hakkı.
•İşverenler iş güvenliğini arttırmaya yönelik çabalarını yoğunlaştırmalıdır.
•İşverenlerin, ana amacı mağdurları suçlamak ya da kaza bildirimlerini gizlemek ve istatistiklerle oynamak olan araç ve yöntemleri kullanmasına izin verilmemelidir.