(17) TTB'den Dr. Bahar Tekin'e destek açıklaması

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, görev yaptığı Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinin kaymakamı tarafından darp edilen Dr. Bahar Tekin'in "kaymakamı yaralamak ve hakaret suçlarından" yargılanmasıyla ile ilgili olarak 11 Ekim 2011 Salı günü bir basın toplantısı düzenledi.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Eriş Bilaloğlu, TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Feride Aksu Tanık ve TTB Merkez Konseyi üyesi Doç. Dr. Özlem Azap tarafından düzenlenen basın toplantısında, sağlık alanında şiddetin boyutları değerlendirildi ve tüm sağlık çalışanları 25 Ekim'de Diyarbakır'da gerçekleştirilecek davada Dr. Bahar Tekin'e destek vermeye çağırıldı. TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Eriş Bilaloğlu, Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ı da, 25 Ekim'de gerçekleştirilecek duruşmaya katılmaya ve Dr. Bahar Tekin ile dayanışmaya çağırdı.

İstanbul Tabip Odası