Kadınlar asgari ücreti değerlendirdi

Kadın Emeği Platformu (KEP), kadınlar arasında yaptığı asgari ücret değerlendirmesini bugün düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nde saat 12.00’de başlayan basın toplantısında DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, Sendikal Güç Birliği Platformu (SGBP) Kadın Koordinasyonu adına Neslihan Taşoluk Nakaş, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’den Tuğçe Şentürk ve TMMOB Kadın Çalışma Grubu adına Ülkü Karaalioğlu konuşmacı olarak yer aldı.


“Söz hakkımız da yok yaşam şansımızda”
Toplantıda ilk sözü alan Arzu Çerkezoğlu, kadınlar arasında gerçekleştirdikleri çalışma neticesinde asgari ücreti değerlendirdikleri raporu açıklayacaklarını belirtti. Asgari ücretle yaşamını idame ettiren 5 milyondan fazla işçinin açlık sınırı altında yaşamaya mahkum edildiğini belirten Çerkezoğlu, asgari ücretin belirlenme sürecinin orta oyununa döndüğünü ifade etti. Hükümetin yüzde 3+3’lük zammı önceden açıkladığını belirten Çerkezoğlu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yarın son görüşmesini gerçekleştireceğini hatırlattı.

Asgari ücretin tüm emekçileri ilgilendirdiğini ifade eden Çerkezoğlu, bu sürçte toplumun ve kadınların söz sahibi olması gerektiğini söyledi. Yağma ve talan politikalarının derinleştiğini dile getirerek bu politikalardan kadınların daha fazla etkilendiğini belirtti. Asgari ücretin etkilediği emekçilerin karşılaştığı yoksulluk ve sefaleti veriler üzerinden değerlendiren Çerkezoğlu, asgari ücretin belirlenme sürecinde kadınlar olarak bundan sonra daha kapsamlı bir mücadele yürüteceklerini söyledi.

Çerkezoğlu, bundan sonraki çalışmalarının konusunun kadınlar arasında işçi sağlığı ve iş güvenliği olacağını belirtti.

Kadınlar esnek, güvencesiz işlere mahkum ediliyor
Ardından söz alan Neslihan Taşoluk Nakaş, kadınların çalışma yaşamında karşılaştığı kayıtdışı, esnek, güvencesiz, düşük ücret uygulamalarını verilerle açıkladı.

Nakaş, “TÜİK Hane Halkı İşgücü anketlerine göre 2013 yılında kayıtdışı istihdam oranı yüzde 52. Tarım dışı sektörlerde bu oran yüzde 22.4 iken tarımda yüzde 83’e ulaşmaktadır” diyerek kadınların karşılaştığı kayıtdışı çalıştırılma uygulamasının boyutunu ortaya koydu.

Sermayenin düşük maliyet stratejisinin bir gereği olarak kayıtdışı çalıştırmanın bu kadar yaygın olduğuna değinen Nakaş, taşeron, esnek, kuralsız çalıştırmanın yaygınlaştığını ifade etti.

2014 yılı verilerine göre kadınların tam zamanlı çalışan işçiler içindeki sayısının 112 bin azaldığını belirtti. Yarı zamanlı ve geçici çalışma biçimlerinde asgari ücretin tavan ücret olarak uygulandığına dikkat çekti. Nakaş, cinsiyetçi işbölümünün sonucu olarak ev işlerinin kadınların omuzlarına yüklenmesi nedeniyle de kadınların esnek ve yarı zamanlı işlerde çalışmaya mahkum edildiğini belirterek konuşmasını bitirdi.


Talepler sıralandı
Ardından Tuğçe Şentürk söz alarak yürütülen çalışma sonucunda hazırlanan talepleri açıkladı.

Şentürk, 50 kişiyi aşan bütün işyerlerinde kreş açılması ve bu kapsam dışındaki yerler için asgari ücret belirlenirken kreş masraflarının da bu hesaba eklenmesi gerektiğini ifade etti.

Devletin tüm kadınlara işsizlik maaşı bağlaması ve ücretsiz sağlık güvencesi sağlaması gerektiğini söyledi. Ev işlerinden kaynaklı kadınların çifte mesaisinin göz önüne alınarak erken emeklilik ve yıpranma payı uygulamalarının uygulanması istendi.

Son olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda birisi işçi olmak üzere en az 3 kadın temsilci olması talebini dile getirdi.