“Hasta Can Derdinde, Sağlık bakanı Nerde?”, “Yetti Artık! Can Güvencesi Olmayanlar Can Kurtaramaz” pankartları arkasında toplanan grup adına İstanbul Tabip Odası Hastane Temsilcisi Dr. Koray Yalçın bir açıklamada bulundu. Dr. Yalçın yaptığı açıklamada sağlık alanında yaşanan aksaklıklardan hekim ve sağlık çalışanlarının sorumlu tutulmaması gerektiğini belirterek bu durumun hasta yakınlarını da hekimleri de artık çıldırtma noktasına getirdiğini belirtti. Hasta ve hasta yakınlarına da kızmadıklarını ifade eden Dr. Yalçın bu sistemden hekimler kadar hasta ve hasta yakınlarının da mağdur olduğunu, Hükümet’in yanlış politikaları nedeniyle sağlık çalışanlarının hasta yakınlarıyla karşı karşıya getirildiğinin altını çizdi.

Açıklamanın ardından sağlık çalışanları Polikliniklerin önünde yürüyüşe geçti. Başhekimlik önüne gelen grup yürüyüş boyunca “Şiddete hayır herkese sağlık”, “Herkese sağlık güvenli gelecek”, “Sağlık haktır satılamaz”, “Güvenceli iş, güvenceli gelecek istiyoruz” sloganları attı.

Hazırlanan ortak basın metni Dr. Berivan Tunca tarafından okundu. “Sağlık çalışanları olarak artık yeter” diyen Dr. Tunca, “Verdiğimiz bunca emeğin, okuduğumuz onca senenin, herkes evinde uyurken geceler boyu tuttuğumuz nöbetlerin karşılığı bu olamaz. Artık yeter diyoruz. Çalışma ve can güvenliğimiz olmadan çalışmayı reddediyoruz. Gerçekçi ve somut adımlar atılmasını talep ediyoruz" dedi.

İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu ise sağlık hizmetlerinin ciddi bir iş olduğunu ve bu şiddet olaylarına Sağlık Bakanlığı’nın aynı ciddiyette yaklaşması gerektiğinin altını çizdi. Can korkusunun olduğu yerde canların kurtarılamayacağını da belirten Dr. Çerkezoğlu Sağlık Bakanlığı’na seslenerek sempozyum düzenlemenin dışında çok daha samimi adımların atılması gerektiğini ifade etti.

İstanbul Tabip Odası

" /> (17) Can güvencesi olmayan yerde can kurtarılmaz! - İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi

(17) Can güvencesi olmayan yerde can kurtarılmaz!

Geçtiğimiz gün Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Doğum, Ortopedi, KBB ve Göz Bölümlerinde hekimlere yönelik hasta yakınları tarafından uygulanan sözlü ve fiziki saldırıyı protesto etmek üzere İstanbul Tabip Odası, SES Şişli Şubesi, Dev Sağlık-İş Sendikası ve hekimler hastane önünde bir araya geldiler.