2 Ekim'de Kadıköy İskele Meydanı'ndayız...

Ülkemizde işçiler sağlık ve güvenlik önlemleri alınmayan bir ortamda çalışıyor. Bunun sonucu olarak iş kazaları ve meslek hastalıkları hızla artan bir gerçeklik olarak karşımıza çıkıyor. Ancak gerçekler sermaye tarafından ‘görünmez kılınmaya’ çalışılıyor ve ölümlerin, yaralanmaların, hastalıkların önlenmesi için gereken kamusal görevler yerine getirilmiyor.

İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi pratiğini hayata geçirmeye çalışan bizler, -yani işçiler, doktorlar, mühendisler, akademisyenler, gazeteciler, avukatlar, iş müfettişleri-, kazaların ve hastalıkların önlenebilmesi için ilk adımları atmaya başladık…

Her ay başında, bir evvelki ay meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıkları bilgilerini derleyip bazı çözüm önerilerini basın ve kamuoyu ile paylaşacağız. Açıklamalarımızda ağırlıklı olarak bir sektöre yer vereceğiz. 19 Eylül’de Tuzla’da gerçekleşen patlama ve olay yerine gidip inceleme girişimlerinde bulunmamız vesilesiyle kimya sektörü Eylül ayı değerlendirmemizin eksenini oluşturacaktır.

Basına ve kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

Basın Açıklaması Tarihi: 2 Ekim 2011 Pazar
Saat: 12.30
Yer: Kadıköy İskele Meydanı (Karaköy İskelesi Önü)

İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi