Esnek ve güvencesiz çalışma teşviki fayda sağlamıyor

Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi (KEİG) Platformu, Türkiye'de son dönemde kadın emeği ve istihdamının durumu ve geleceğine dair yayımladığı iki raporla ilgili bir panel düzenledi. Kadın örgütleri, emek ve meslek örgütleri ile kamu kurumlarından yaklaşık 40 kişinin katıldığı panelde, özellikle esnekleşme ve çocuk bakım hizmetleri konularında tartışma yürütüldü.

Kadın İstihdamında Eğretileşme Eğilimleri Ve Atipik İstihdam Gündemi raporunu özetleyen Aslı Çoban, işgücü piyasasındaki eğretileşme eğilimleri üzerine yoğunlaştı. Çoban geçici, kısmi, kendi hesabına çalışma gibi atipik çalışma biçimlerinin kadın istihdamında baskın hale gelmesinin eğretileşmeyi nasıl beslediğini Hollanda, İspanya ve İtalya örnekleri üzerinden inceledi. Bu ülkeler geçici çalışma, kısmi süreli çalışma ve kendi hesabına çalışma biçimlerinin yaygın olduğu ülkeler. Bu 3 ülkenin ortak özelliklerinden biri son dönemde kadın istihdamı oranının artış göstermesi ancak çocuk bakım yüküne dair hizmetler yetersiz olduğu için kadınların eşitsiz konumunun devam etmesi. Üstelik çocuk bakım yükü üstlerine kalan kadınlar tam zamanlı çalışma yerine kısmi süreli, geçici ya da kendi hesabına çalışma gibi atipik çalışma biçimlerine itiliyor. Ağırlıklı olarak kadınların çalıştığı bu işlerin kadın istihdamını arttırsa da kadınları daha kötü ve güvencesiz işlere ittiğini belirten Çoban, kadınlar için atipik ve esnek istihdam biçimlerinin teşvik edildiği Türkiye'nin de aynı tehlikeyi barındırdığını ifade etti.

KAMU KURUMLARI KADIN İSTİHDAMINA DAİR NE ÖNGÖRÜYOR?

Platform tarafından hazırlanan “Esnekleşme Ve Enformelleşme Kıskacında Türkiye’de Kadın Emeği Ve İstihdamı: Politika Metinleri Çerçevesinde Bir Analiz” raporu Kalkınma, Maliye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Aile ve Sosyal Politikalar ve Milli Eğitim Bakanlıkları; Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun geleceğe yönelik stratejik belgelerine ve Ulusal İstihdam Stratejisi'ne bakarak hükümetin kadın emeği ve istihdamı için nasıl bir strateji ortaya koyduğunu inceleniyor. Raporu sunan akademisyen Saniye Dedeoğlu hükümetin bu belgelerde kadın istihdamını bir kalkınma hedefi ve stratejisi olarak ele aldığını; amaçlarının da işlerin niteliğine yönelik bir düzenleme yapmak yerine atıl olarak görülen kadın emeğini sisteme entegre etmek olduğunu belirtti. Kadın istihdamını arttırma için esnekleşmenin ön plana çıktığını vurgulayan Dedeoğlu, kişinin işini korumak yerine, hangi işte ne koşulda olursa olsun çalışmasının esas alındığını söyledi.

SOSYAL POLİTİKALAR KADINLARI ÇALIŞMAYA TEŞVİK ETMİYOR

Özellikle ev eksenli çalışan kadınların ya da ev işçilerinin kayıtlı alana taşınmasının hedeflendiğini belirten Dedeoğlu, bunun kadınların kendini sigortalaması üzerinden öngörüldüğüne dikkat çekti. Dedeoğlu, doğum iznini sadece bazı kadınların kullanabildiğini ifade ederken, çocuk bakım hizmetlerininse sadece Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı anaokulu ve anasınıfları üzerinden tasarlandığını, bununsa pratikte kadınların çalışması önündeki engeli kaldırmadığını vurguladı.
Sosyal güvenlik konusunda emeklilik yaşı ve prim ödeme gün sayısının arttırıldığını vurgulayan Dedeoğlu, hem işte hem evde çalışan kadınların yükününün uzun yıllara yayılarak daha da arttırıldığını söyledi.

KREŞLER KADINLARIN ÖZGÜRLEŞMESİ İÇİN ÖNEMLİ

Panelin ardından yapılan tartışma bölümünde mevsimlik tarım işçisi kadınlar, ev işçileri, işçi sağlığı ve iş güvenliği, çocuk bakım yükünün kadınların üstünde olması ve kurumsal hizmetlerinin yetersizliği, esnekleşmenin evdeki cinsiyetçi işbölümünü de arttırması, kadınların yaptığı işlerin vasıfsız olarak görülmesi, kadın istihdamı için yapılan projelerin yetersiz ve etkisiz olması konuları üzerine konuşuldu.
Mevsimlik tarım işçilerinin çalışma koşulları üzerine daha çok konuşulması gerektiği belirtilirken, kadınların yoğun olarak çalıştığı bu alanın bir kadın sektörü olarak değerlendirilebileceği önerisi getirildi. İstihdam üzerinden kurgulanan çocuk bakım ve eğitim hizmetlerinin kadın ve erkek çalışanlar üzerinden düzenlenmesi gerektiğine dikkat çekilirken, kreşlere yaygın olarak ulaşılabilmenin çalışan ya da çalışmayan, tüm kadınların özgürleşebilmesi için önemli bir adım olduğu vurgulandı.