Gülseren Yurttaş'ı aramızdan alan olayın ardından TMMOB'ye bağlı Odalar olarak insanın yaşamının değersizleştirilmesine kayıtsız kalmayacağımızı, işçi sağlığı ve iş güvenliği başlıklarında mevcut düzenlemelerin işyerlerinde uygulanması ve kamusal denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getireceğimizi kamuoyuna duyurmuş ve Gülseren Yurttaş için açılan kamu davasının takipçisi olmuştuk. Ancak dava sonucunda alınan kararlar, benzer davaların sonuçları gibi kamuoyu vicdanını rahatlatmadı. Aradan geçen dört yıllık zaman diliminde, tutanaklara "iş kazası" olarak geçen, ancak yeterli iş güvenliği önlemlerinin alınmamasından ve kamusal denetim ve kontrol mekanizmalarının eksikliğinden kaynaklanan kazalarda yaşanan ölüm ve yaralanmalar hız kesmeden devam etti. Yetkili ağızlar, aklı ve bilimi hiçe sayarak, konunun asıl nedenlerini göz ardı ederek yaşanan ölüm ve yaralanmaları "takdiri ilahi" olarak değerlendirme yüzsüzlüğünü sergilemeye devam ettiler. Denetim ve kontrol mekanizmalarının yürütülmesi için yeterli personel istihdamı gerçekleştirilmedi. Patronların insan yaşamını değil, karı ön plana alan anlayışlarının ürünü olan taşeronlaştırma uygulamaları daha da yaygınlaştı. İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin piyasalaştırılmasına ilişkin girişimler hız kazanarak devam etti. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yapılan 19. Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi'nin hazırlık sürecinde, iş güvenliği önlemleri alınmadan yürütülen çalışmalara ilişkin görüntüler, bu konunun kağıt üzerinde kaldığının somut birer kanıtı olarak belleklerimizde yer etti. Özetle Gülseren Yurttaş'ın ölümünün ardından, işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında ülkemizin içinde bulunduğunu vurguladığımız karanlık tabloda herhangi bir değişim olmadı.
 
Bizler bu karanlık tabloyu kabullenmiyoruz. İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin kağıt üstünde kalmaması ve tüm işyerlerinde uygulanmasını, taşeronlaştırma uygulamalarına derhal son verilmesini, kamusal denetim ve kontrol mekanizmalarının tesis edilmesini, iş cinayetlerinin arkasındaki tüm sorumluların yasaların öngördüğü en üst sınırdan caydırıcı cezalarla cezalandırılmasını talep ediyor, bu talepler doğrultusunda insanlarımız için işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda toplum yararına "önce insan yaşamı" anlayışıyla mücadele etmeye devam edeceğimizin altını çiziyoruz.
 
Basına ve kamuoyuna saygıyla duyururuz.
 
TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu
 

Gülseren Yurttaş kimdir?
 
1972 yılında Bilecik ili Gölpazarı ilçesinde doğdu. 1996 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği bölümünü bitirdi. 2002 yılına kadar özel sektörde çeşitli projelerde çalıştı. 12.03.2002 tarihinde Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şube Müdürü olarak göreve başladı.
 
13.05.2003-09.12.2004 tarihleri arasında S. Gökşin Seylam ile birlikte, bilgisayar destekli "İstanbul Şube Arşiv ve Dokümantasyon ve Dosyalama Sistemi" kurulması çalışmasını yürüttü. 2004 yılında HKMO bünyesinde başlatılan "HKMO Bilgi Sistemi Projesi"nde görev aldı.
 
31.08.2007 tarihinde Odamızdaki görevinden, mesleğini teknik düzeyde daha etkin biçimde uygulamak için ayrılan Sevgili Gülseren; çalıştığı işyerinde 27.09.2007 tarihinde gerekli iş güvenliği önlemlerinin alınmaması nedeniyle gerçekleşen bir "iş kazası" sonucu yaşamını yitirdi. Geride sevgili oğlu Yağmur'u, ailesini, dostlarını ve bizleri bırakarak aramızdan ayrılan Gülseren Yurttaş, S. Gökşin Seylam ile birlikte hazırladıkları "30. Yılında HKMO İstanbul Şubesi", "HKMO İstanbul Şubesi Genel Kurulları" ve "Türkiye'de Kadastro 1923-2006" başlıklı birbirinden değerli eserleriyle kalıcı izler bıraktı.

" /> Gülseren Yurttaş'ı kaybedeli 4 yıl oldu - İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi

Gülseren Yurttaş'ı kaybedeli 4 yıl oldu

28 Eylül 2011 günü Sarayburnu Eski İSKİ Şantiyesi önünde "İş Cinayeti" sonucu kaybettiğimiz meslektaşımız Sevgili Gülseren Yurttaş için basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasını TMMOB İstanbul İKK Sekreteri Tores Dinçöz okudu. Açıklamayı yayınlıyoruz:
 
27 Eylül günü Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası'nın hem etkin bir üyesi olan hem de uzun yıllar Şube Müdürlüğü görevini özveriyle yerine getiren değerli arkadaşımız Gülseren Yurttaş'ı cinayet gibi bir iş kazasına kurban vermemizin dördüncü yıldönümü. Saygın ve onurlu kişiliğiyle iz bırakan, anısı önünde saygıyla eğildiğimiz değerli arkadaşımız, yoldaşımız Gülseren Yurttaş, bizler için işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda yürüttüğümüz mücadelemizin bir simgesi konumundadır.