Elektromanyetik alanlar ve etkileri sempozyumu bilgilendirme toplantısı yapıldı

Elektrik Mühendisleri Odası, İstanbul Tabip Odası ve İstanbul Barosu tarafından 7-8 Ekim 2011 tarihlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek olan "Elektromanyetik Alanlar ve Etkileri Sempozyumu" bilgilendirme toplantısı, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Lokali'nde düzenlendi.

Toplantıya İstanbul Tabip Odası adına Başkan Prof. Dr. Taner Gören, Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu ve Elektromanyetik Alanlar ve Etkileri Sempozyumu Yürütme Kurulu ve aynı zamanda İstanbul Tabip Odası Pratisyen Hekimlik Komisyonu Üyesi Dr. Mustafa Sülkü katıldı.

Sempozyumu gerçekleştirecek olan meslek örgütleri adına basın bildirisini okuyan Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Göltaş, elektrik enerjisinin kullanımı ile birlikte elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımının insan hayatında önemli yer tutmakta olduğunu ifade ederek, enerji nakil hatları, Trafo Merkezleri, elektrik kablo şebekeleri, elektrik taşıma araçları, saç kurutma cihazlarından mikrodalga fırınlarına kadar her türlü ev aletinin elektromanyetik kirliliği oluşturduğunu dile getirdi.
Elektromanyetik alanların bağışıklık sistemi, sinir sistemi, hematolojik sistem, kardiyak fonksiyonlar, büyüme ve gelişme, genetik ve üreme üzerine çeşitli etkileri olduğunun bilindiğini hatırlatan Göltaş, bu konuda TÜBİTAK'ın Dünya Sağlık Örgütü akademisyenlerinin araştırmaları ve yayınlarının bulunduğunu anlattı.

Göltaş, "Elektromanyetik Alanlar ve Etkileri Sempozyumu'nun amacı, elektromanyetik alanların çevre ve halk sağlığına etkileri, bunların hukuksal boyutları konusunda üniversiteler, kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve kişilerin güncel ve bilimsel bilgilerini kendi aralarında ve toplumla paylaşacağı bir ortam oluşturmaktır" diye konuştu.

Cengiz Göltaş, sempozyumun hedeflerinden birinin Türkiye'de yetersiz yasal mevzuatlar nedeniyle ticari yaklaşımı ön plana çıkaran sorunlu teknik uygulamalar yerine konunun bilim insanları ve bileşenleri ile birlikte tartışarak, çevre ve halk sağlığının korunmasına yönelik önlemlerin alınmasını sağlamak olduğunu söyledi.


Sempozyum halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.