TMMOB: 'Mesleğimize ve örgütümüze sahip çıkıyoruz'

Mimar, mühendis ve şehir plancıları AKP tarafından mesleklerine ve örgütlerine yönelik saldırıları 19 Eylül Mimar Mühendis ve Şehir Plancıları gününde 43 ilde gerçekleştirdiği eylemlerde protesto etti. Kanun Hükmünde Karaname ile TMMOB’nin işlevsizleştirildiğinin belirtildiği eylemlerde “Mesleğimize ve örgütümüze sahip çıkıyoruz” denildi. Eylemlerde sık sık “Güvenceli iş, güvenli gelecek istiyoruz”, “İnsanca bir yaşam istiyoruz”, “AKP KHK'nı al başına çal” sloganları atıldı.

İstanbul
İstanbul'da gerçekleştirilen basın açıklaması öncesi İstiklal Caddesi boyunca meşaleli yürüyüş gerçekleştirildi. Galatasaray Meydanı’nda buluşan bine yakın mühendis, mimar, şehir plancısı Taksim Meydanı'na kadar coşkulu bir yürüyüş gerçekleştirdi.

19 Eylül 1979'da TMMOB'nin örgütlediği greve yüzbinden fazla mühendis; çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve güvenceli iş istedikleri için katılmıştı. Taksim'de de; 19 Eylül 1979'da mücadele edenlere selam gönderen mühendis, mimar ve şehir plancıları "1979'da 100 Bin Mühendis-Mimar İş bıraktı, Yaptık Yine Yaparız", "Bu Ülke kanun Hükmünde Kararnameler İle Yönetilemez" pankartı arkasında sloganlarıyla yürüdüler.

İstanbul'daki eyleme DİSK, İstanbul Tabip Odası ve Halkevleri'nden temsilciler de destek verdi. Taksim Meydanı'nda TMMOB İstanbul İKK Sekreteri Tores Dinçöz'ün yaptığı basın açıklamasının ardından eyleme son verildi.

Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bodrum, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Edremit, Erzurum, Eskişehir, Antep, Hakkari, Hatay, İnegöl, İstanbul, İzmir, Maraş, Karadeniz Ereğli, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Milas, Muğla, Rize, Samsun, Urfa, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Van, Zonguldak’ta gerçekleştirilen eylemlere binlerce mimar, mühendis ve şehir plancısı katıldı.

Kaynak: Politeknik ve TMMOB