Gündem Çocuk, Çocuklara Yönelik Ayrımcılık Raporu’nu yayımladı

Çocukların yaşadıkları hak ihlallerini görünür kılmak için çalışmalar yürüten ve düzenli raporlar hazırlayan Gündem Çocuk Derneği, Çocuklara Yönelik Ayrımcılık Raporu’nu yayımladı.

Türkiye’de çocukların yetişkinler gibi etnik köken, dini inanç, engellilik gibi sebeplerle ayrımcılığa uğrarken, yetişkinlerden farklı olarak çocuğun ekonomik ve sosyal yönden bağımlı olduğu yetişkinlerden ve yetişkin temelli bakış açısı sebebiyle de mağdur olduğunu belirten Gündem Çocuk, rapor ile amaçlarını ise devletin yükümlülüklerini bir an evvel yerine getirmesi, ayrımcılıkla mücadelede yol haritası sunulması, ulusal ve uluslararası kamuoyunun konuyu sahiplenmesi olarak sıraladı.

“Çocuğa Karşı Ayrımcılık” kavramının, ayrımcılık alanlarının, ayrımcılığın önlenmesi için yapılması gerekenlerin ele alan raporda ayrımcılığın farklı alanlarından örneklerin bulunduğu görüşme notları da yer alıyor.