AKP çocuk işçilerin farkına vardı!

Faruk Çelik, ekonomik faaliyette çalışan 6-17 yaş grubundaki çocuk işçi oranının yüzde 5,9 olduğunu açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, konuyla ilgili bir soru önergesine verdiği yanıtta çocuk işçi oranı hakkında bilgi verdi. Çelik, TÜİK tarafından gerçekleştirilen 2006 Çocuk İşgücü Anketi’ne göre; 6-17 yaş grubunda bulunan 16 milyon 264 bin çocuktan yüzde 5,9'unun (958 bin kişi) ekonomik bir işte çalıştığını söyledi. 2012 yılının Ekim, Kasım ve Aralık aylarında TÜİK tarafından 2012 Çocuk İşgücü Anketinin saha uygulaması yapıldığını belirten Çelik, Nisan 2013'te açıklanan sonuçlara göre; ekonomik faaliyette çalışan 6-17 yaş grubundaki çocuk işçi oranının yüzde 5,9 olduğunu açıkladı.

Çelik ayrıca, bakanlığı tarafından 2005-2007 yılları arasında yedi pilot ilde yürütülmüş olan "Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin Ortadan Kaldırılması Projesi"ne, AB Katılım Öncesi Mali Yardım kapsamında 5 Milyon Euro bütçe sağlandığını iddia etti.

Çocuk işçiliğinin illere dağılımını açıklayan Çelik şunları söyledi: “2006 yılı Kasım ayında Ekim ayının üçüncü haftası referans alınmak suretiyle yedi pilot ilde paralel olarak gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre ekonomik faaliyette bulunan toplam çocuk oranları Çankırı'da yüzde 4,6, Elazığ'da yüzde 6,8, Erzurum'da yüzde 10,7, Kastamonu'da yüzde 18,2, Ordu'da yüzde 4.6. Sinop'ta yüzde 12.8, Van'da yüzde 6.3 olarak belirlenmiştir.”

AKP’den çocuklara masallar: İzleme birimleri kurmuşlar!
Çocuk İşçiliğinin Önlenmesinde Yerel Kaynakların Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri bünyesinde Çocuk İşçiliği İzleme Birimleri’nin (ÇİİB) oluşturulmasının 2012-2014 yatırım programına alındığını belirten Çelik, öncelikle beş pilot ilde Adana, Şanlıurfa, Gaziantep, Kocaeli ve Ordu olmak üzere Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri bünyesinde çocuk işçiliği izleme birimlerinin oluşturulduğunu söyledi.

Çelik, bu birimler aracılığıyla etkin bir izleme sistemi kurulduğunu, ildeki diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak suretiyle, öncelikle en kötü biçimler olmak üzere çocuk işçiliğini önlemeye yönelik çalışmaların yürütüldüğünü söyledi. Projeye ayrılan toplam bütçe ise 3 milyon TL.

Çelik ayrıca yaygın çocuk işçi sömürüsünün yaşandığı tarım işkolunda çalışan çocuklarla ilgilide çalışmalar yürütüldüğünü iddia etti.

Çocuk sömürüsünü kolaylaştırdılar
Bu söylenenlerin hiçbir inandırıcılığı yoktur. Çünkü 4+4+4 eğitim sistemiyle çocuk işçiliğin önünü açan AKP’dir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çıkardığı Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te şöyle deniliyor: “Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarından mezun olan meslek sahibi ve 16 yaşını doldurmuş genç işçiler; sağlığı, güvenliği ve ahlakının tam olarak güvenceye alınması şartıyla bu yönetmeliğin eklerinde belirtilen sınırlamalara bağlı kalmaksızın ihtisas ve mesleklerine uygun işlerde çalıştırılabilirler.”

Yine bir çok işkolunda, tarımdan kaçak kömür ocaklarına onbinlerce çocuk ucuz işgücü olarak sömürülmektedir.

Bu düzende çocuk işçilerin fıtratında ölüm var
Sadece 2012 yılında 38 çocuk, 2013’te 59, 2014 yılının ilk dört ayında ise 17 çocuk iş cinayetlerinde katledilmiş bulunmaktadır.

AKP’nin çocuk işçiliğini izlemek için seçtiği pilot illerden biri olan Adana’da seyretmeyip taraf olduğu 13 yaşındaki çocuk işçi Ahmet Yıldız’dır. Hatırlanacağı gibi 13 yaşındaki çocuk işçi Ahmet Yıldız 14 Mart 2013 tarihinde Adana’da haftalığı 100 TL’ye çalıştığı fabrikada kafası pres makinesine sıkışarak yaşamını kaybetmişti. Mahkeme, patrona verdiği 30 bin lira cezayı bir de 24 taksite bölmüştü.

AKP’nin Çocuk İşçiliği İzleme Birimleri’nin ne işe yarayacağı yeterince açıktır.