İş cinayetlerinin yüzde 4.7'si çocuk işçiler

Emek sömürüsünün en vahşi biçimi olan çocuk işçiliği, Türkiye'de son yıllarda iş cinayetleriyle gündemde. AKP Hükümeti'nin çocuk işçiliğini önlemek için herhangi bir politikası olmazken, çocuk işçiliğindeki artış dikkat çekiyor.

Çocuk işçiliği, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından 12 Haziran 2002 tarihinde düzenlenen bir konferansta yasaklandı. Yine aynı konferansta 12 Haziran, Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü olarak ilan edildi.

Türkiye'de 4857 sayılı İş Kanunu'na göre; 14 yaşını bitirmiş kişi "çocuk işçi"; 15-18 yaşındaki kişi ise "genç işçi" olarak tanımlanıyor. Ancak Türkiye tarafından da kabul edilen Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 1. maddesine göre 18 yaşına kadar olan herkes çocuk sayılıyor.

Çocuk işçiliği, fiziksel, mental, ahlaki açıdan zarar veren ve onları eğitimden yoksun bırakarak zedeleyen, istismar eden bir çalıştırma biçimi olarak kabul edilirken, yoksulluk nedeniyle çalışmak zorunda oldukları için dünyada ortak bir sorun olmaya devam ediyor.

EN FAZLA TARIMDA ÇALIŞTIRILIYOR
Çocuk işçiliğinin çok geniş bir kesimi tarım sektöründe çalışıyor. Okulların kapanmasıyla birlikte çocuk işçiler aileleriyle beraber mevsimlik tarım işçiliği yapıyor. Dünya genelinde çocuk işçilerin yüzde 60'ı, yani 129 milyon çocuk tarım sektöründe çalışıyor. Tarım sektörü meslek hastalıkları ve iş cinayetleri açısından en tehlikeli sektörlerden olmasına rağmen çocuklar bu sektörde yağun olarak çalışıyor.

Türkiye 2012 verilerine göre 2006 yılından bu yana ücretsiz aile işçisi çocuk işçilerin, toplam çocuk işçiler içerisindeki oranı yüzde 41'den yüzde 46'ya yükseldi. Ücretsiz aile işçisi çocuk sayısı ise 362 binden 413 bine yükseldi.

HER 5 ÇOCUKTAN BİRİ ÇALIŞIYOR
Türkiye'de ve dünyada çocuk işçiler, genellikle kaçak çalıştırılıyor. ILO verilerine göre; dünyada 215 milyon çocuk işçi bulunuyor. Dünyada 5 çocuktan biri çalışıyor. Bu çocuklar sağlıklı bir çevreden ve temel özgürlüklerden mahrum kalırken, fiziksel, sosyal, kültürel, duygusal ve eğitsel gelişime zarar veren koşullarda çalıştırılıyor.

ÇOCUK İŞÇİLER ÖLÜYOR
Türkiye'de çocuk işçiler, son dönemde iş cinayetleriyle gündeme geldi. İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verilerine göre; 2013 yılında yaşamını yitiren bin 235 işçinin 59'u çocuk işçi. Bunlardan 18'i 14 yaş ve altı, 41'i 15-17 yaş arası. Bu da yüzde 4.7 oranına denk geliyor. Yani yaşamını yitiren her 20 işçiden birisi yoksulluktan dolayı çalışan çocuk işçiler.

Son olarak 15 yaşındaki Kemal Yıldız, Soma'daki madenci katliamında yaşamını yitirdi. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın araştırmasına göre, Türkiye'de yaklaşık 2 bin 76 çocuk madenci var.

TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNDE YOK
Çocuk işçiliği ve iş cinayetleri bu kadar yaygın olmasına rağmen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Halil Etyemez, bu sorunun artık Türkiye'nin gündeminden çıktığını söyledi.

Uluslararası Çalışma Konferansı'nın 103. oturumunda konuşan Etyemez, "özellikle çocuk işçiliği ile mücadele çerçevesinde alınan önlemler sayesinde, çocuk işçiliği sorunu artık Türkiye'nin gündeminden çıkmıştır" ifadelerini kullandı.

ILO'nun tahminlerine göre, dünya çapında zanaatkarlık ve küçük ölçekli madencilik alanlarında yaklaşık 1 milyon çocuk çalışıyor. Bu çocuklar, genellikle madenlerin çıkarılmasında aileleriyle birlikte çalışıyor.